Ocean ice


.....................................................
OCEAN ICE GES & T Co ., Ltd. 16 ซอย 20 มิถุนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 Phone :0-2274-8296 Fax :0-2274-8509 Mobile :081-989-9996 E-mail : siddhini@hotmail.com / eingeing1@gmail.com .....................................................
................................................... Sea water ice คือ น้ำแข็งที่ผลิตมาจากน้ำทะเล โดยการนำน้ำทะเลมาผลิตเป็นน้ำแข็ง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการประมงทางทะเล และเพื่อให้ชาวประมงสามารถใช้น้ำแข็งที่ทำจากน้ำทะเลในการรักษาความสดของวัตถุดิบทางทะเล ให้ได้ยาวนานมากขึ้นกว่าน้ำแข็งที่ผลิตด้วยน้ำธรรมดา .................................................... Sea water ice เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำธรรมดา น้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำทะเลจะมีความเย็นที่ดีกว่าและยาวนานกว่า 2.5- 3 ชั่วโมง เพราะมีจุดเยือกแข็งที่ต่ำกว่าน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำธรรมดา เนื่องจากในน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำทะเลจะมีเกลือโดยธรรมชาติผสมอยู่ในตัวเอง ทั้งยังสะอาดและปราศจากเชื้อโรคอีกด้วย ดังนั้น น้ำแข็งที่ผลิตได้จากน้ำทะเล จะช่วยรักษาความสดของวัตถุดิบทางทะเลได้ยาวนานกว่าน้ำแข็งธรรมดา .....................................................
..................................................... ▶ Advantage of sea water ice เมื่ออยู่ในอุณหภูมิภายนอก 25 ºC น้ำแข็งธรรมดาจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 2 ºC แต่ในทางกลับกัน น้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำทะเล จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -2 ºC หรือ ต่ำกว่า 4 ºC ของน้ำแข็งธรรมดา เนื่องจากในน้ำแข็งมีเกลือจากธรรมชาติผสมอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้ น้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำทะเลจึงรักษาความสด และ มีการละลายตัวช้ากว่าน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำธรรมดา จึงทำให้สามารถรักษาความสดของปลาได้ดีกว่าน้ำแข็งธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการละลายของน้ำแข็ง พบว่า น้ำแข็งธรรมดาละลายใน 49 ชั่วโมง แต่ น้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำทะเลละลาย 72 ชั่วโมง ดังนั้น จึงมีประโยชน์มากในการรักษาความสดของอาหารทะเลที่ต้องใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมง น้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำทะเลจะยิ่งลดอุณหภูมิต่ำลงอีกเมื่ออยู่ในพื้นที่แคบ .....................................................
.................................................... ▶ Sea water ice maker Sea water ice maker เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตน้ำแข็งสำเร็จรูป ซึ่งการทำให้เป็นเกล็ดน้ำแข็ง โดยการฉีดน้ำทะเลไปที่ผิวของลูก Drum ที่อุณหภูมิ -60 ºC และบีบอัดออกมาเป็นก้อน ...................................................
..................................................... ▶ Sea water ice compressor เครื่องบีบอัดน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำทะเล ซึ่งจะสมบูรณ์ได้นั้น โดยการตัดและการปั้นอีกครั้ง ซึ่งสามารถผลิตเป็นน้ำแข็งขนาดใหญ่ได้ ด้วยโครงสร้างผลึกที่ถูกบีบอัดด้วยความความหนาแน่น มันจะช่วยลดการละลายได้อย่างง่ายดาย และเป็นไปได้ที่จะผลิตน้ำแข็งซึ่งสามารถเก็บความเย็นเป็นระยะเวลานานได้ .....................................................
..................................................... ▶ Sea water ice production process .....................................................
..................................................... 1. สูบน้ำทะเลขี้นมา 2. ฉีดด้วยความเย็นที่อุณหภูมิ -60 ºC ที่ผิวลูก Drum เพื่อทำให้เกิด เกล็ดน้ำแข็ง 3. บีบอัดด้วยผลึกแก้วจาก Drum ที่มีความแข็งแรงสูง 4. น้ำแข็งที่เสร็จสมบูรณ์เป็นก้อน 5 บรรจุใช้ถุง พร้อมจำหน่าย ▶ Compact sea water ice maker (Flawless) OCEAN ICE ได้พัฒนาเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และยังคงมีประสิทธิภาพการทำงานสูงเช่นเดิม Flawless movable มีน้ำหนัก ประมาณ 700 กิโลกรัม ซึ่งมีเล็กกว่า 1/3 ของเครื่องผลิตน้ำแข็งจากทะเลที่ติดตั้งบนพื้นดิน ดังนั้น เครื่องรุ่นนี้ จึงง่ายต่อการติดตั้งบนเรือได้ เช่นเดียวกับบนพื้นดิน ....................................................
.....................................................
..................................................... ▶ Advantages of compact sea water ice maker ข้อดีและความสำคัญของ เครื่องผลิตน้ำแข็งจากน้ำทะเลนี้ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง แต่เครื่องที่มีอยู่นั้นล้วนแต่มีขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้ยากลำบากต่อการจัดส่งและเคลื่อนย้าย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการผลิตเครื่องและอุปกรณ์ให้มีขนาดที่เล็กลง และยังสามารถติดตั้งได้ง่ายทั้งบนเรือและบนพื้นดินอีกด้วย ดังนั้น เครื่องรุ่นนี้ จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ และยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย สามารถผลิตได้ทั้งกับน้ำทะเล และน้ำธรรมดา ..................................................... ▶ Characteristics of compact sea water ice maker
..................................................... ▶ Drum type of sea water ice maker Flawless movable ผลิตมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งบนพื้นดิน และบนเรือ ประหยัดพื้นที่ และประสิทธิภาพการทำงานดีที่ .....................................................
..................................... Flawless fixed สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน และอุปการณ์เชื่อมต่อมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ....................................................
.................................................. ▶ Compact sea water ice maker Compact package sea waer ice สามารถประหยัดพลังงานและพื้นที่ และ ยังสามารถผลิตน้ำแข็งได้ในปริมาณที่มาก ด้วยเทคโนโลยีและระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่เหมาะสม นั่นคือ หัวใจสำคัญของเครื่องผลิตน้ำแข็งรุ่นนี้ ด้วยรูปแบบและระบบอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูง ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตน้ำแข็ง จากประสบการณ์หลายปีของทางบริษัท Ocean Ice ซึ่งได้รับร่วมมือกับสถาบันภาควิชาอุตสาหกรรม ของ Bu Kyung University ในการคิดค้นระบบที่เหมาะสมและการพัฒนาเทคโนโลยีแบบอัตโนมัติของเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้ ▶ Micro mini compact sea water ice maker Micro mini compact เป็นเครื่องที่ได้รวมฟังก์ชั่นทั้งหมดให้อยู่ในเครื่องเดียว มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และมีประสิทธิภาพการทำงานสูง .................................................
................................................. ▶Specifications &Electricity Charge

การบินไทยLipoLoudmouthChecktourAISHeartland Golf ShcoolMajor
FortunerrmuttDHIPAYAeccoTaylormadePTTSpectraBan